MDDr.  Kateřina Urbanová,

atestovaná ortodontistka.
2020-2023 postgraduální studium ortodoncie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.
2003-2010 studovala 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Je členem České stomatologické komory a České ortodontické společnosti.

MDDr. Vasiliki Konstantinidou

Univerzita Karlova v Plzni, absolvent 2020